Ilustracja Jay Bendt
Człowiek

Fałszywa logika negacjonistów

Naomi Oreskes jest profesorem historii nauki na Harvard University. Jest autorką książki Why Trust Science? (Princeton University Press, 2019) i współautorką Discerning Experts (University of Chicago, 2019).Nick Higgins Naomi Oreskes jest profesorem historii nauki na Harvard University. Jest autorką książki Why Trust Science? (Princeton University Press, 2019) i współautorką Discerning Experts (University of Chicago, 2019).
Argumenty tych, którzy przeczą pandemii COVID-19, są do złudzenia podobne do argumentów osób negujących zmiany klimatyczne i ewolucję

Podczas studiów uczyłam się między innymi o panoszących się wokół nas błędach logicznych. Dowiedziałam się, że dobra logika jest kategoryczna. Składa się przede wszystkim z modus ponens: „Jeżeli z A wynika B i A jest prawdziwe, to B jest też prawdziwe” – oraz z modus tollens: „Jeżeli z A wynika B i B jest nieprawdziwe, to A jest również nieprawdziwe”.

Na przeciwnym biegunie jest wszechświat błędów logicznych. W nauce przybiera on zazwyczaj następującą postać: „Moja teoria mówi, że jeśli P, to Q.

Świat Nauki 9.2020 (300349) z dnia 01.09.2020; Obserwacje; s. 74
Reklama