Ilustracja Jay Bendt
Człowiek

Naukowcy, wyrażajcie się prosto!

Naukowy żargon może i sprawdza się w rozmowach z kolegami, lecz zraża opinię publiczną

Wobec utrzymującego się koronasceptycyzmu, jak również faktu, że wielu Amerykanów wciąż niechętnie przyjmuje do wiadomości zmiany klimatyczne nawet w obliczu niszczycielskich powodzi i rekordowych upałów, media społecznościowe wysnuwają mnóstwo teorii, dlaczego ludzie nie ufają nauce. Nieraz mówiłam o tym, jak 40 lat tendencyjnych ataków na rząd doprowadziło do braku zaufania do nauki finansowanej ze środków rządowych, a następnie do nauki w ogóle.

Jednakże w ciągu ostatniego roku zaniepokoiła mnie inna kwestia.

Świat Nauki 11.2021 (300363) z dnia 01.11.2021; Obserwacje. Mieć oko na naukę; s. 75
Reklama