Jedna z dwóch żyjących osób mówiących językiem ayapaneco, niegdyś używanym przez część mieszkańców Meksyku. Jedna z dwóch żyjących osób mówiących językiem ayapaneco, niegdyś używanym przez część mieszkańców Meksyku. EFE / Forum
Człowiek

Mów, to nie umrę

Do końca wieku zniknie jedna czwarta języków używanych na Ziemi – jeśli nie obejmiemy ich ochroną.

Mieszkańcy Ziemi mówią łącznie mniej więcej 7 tys. języków. Niektóre z nich, jak chiński czy angielski, mają się doskonale, ale wiele zanika wraz z kurczeniem się używających je społeczności. Obecne stulecie może być pod tym względem znacznie gorsze od poprzedniego. W najbliższych kilku dekadach w przeszłość odejdzie prawdopodobnie ok. 1000 języków, a do końca wieku – ponad 1500. Do głównych zjawisk cywilizacyjnych przyspieszających kurczenie się różnorodności językowej globu należą urbanizacja i zagęszczanie się sieci transportowej.

Wiedza i Życie 2/2022 (1046) z dnia 01.02.2022; Sygnały; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Rzeź języków"
Reklama