Shutterstock
Człowiek

Kto sieje dezinformację, ten zbiera wygraną?

Już wielki chiński myśliciel Sun Zi wiedział, że wojnę można wygrać fałszywym słowem. Bez podjęcia wysiłku poznawczego zginiemy pod naporem oszczerstw na zamówienie.

Pracownicy oddziału Metro Banku w Harrow w północno-zachodnim Londynie nie kryli zdumienia, gdy w ciepłe majowe przedpołudnie 2019 r. do kas zaczęła ustawiać się coraz dłuższa kolejka. Z każdym kwadransem osób przybywało, i to w takiej liczbie, że ludzie musieli czekać na zewnątrz. Okazało się, że powodem zamieszania stała się wiadomość rozesłana przez komunikator WhatsApp, jakoby bank przeżywał trudności finansowe i znalazł się na krawędzi bankructwa. Na reakcję zaniepokojonych klientów nie trzeba było długo czekać.

Wiedza i Życie 3/2022 (1047) z dnia 01.03.2022; Społeczeństwo; s. 44
Oryginalny tytuł tekstu: "Oszczerstwa na zamówienie"
Reklama