Idea płci binarnej. Naukowcy przyglądają się związkom między płcią, tożsamością płciową (gender), a osobowością. Idea płci binarnej. Naukowcy przyglądają się związkom między płcią, tożsamością płciową (gender), a osobowością. Ilustracja Molly Magnell
Człowiek

Mężczyźni nie są z Marsa, a kobiety z Wenus

Większość ludzi łączy w sobie cechy kojarzone z obiema tradycyjnymi płciami.

Jak bardzo naprawdę różnią się od siebie kobiety i mężczyźni? Około 30 lat temu zakładano istnienie zasadniczych różnic osobowości między płciami, jak można wnioskować z poradników w zakresie relacji damsko-męskich, w szczególności znanej książki Johna Graya Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Dziś natomiast pewne społeczności występują przeciwko idei płci binarnej, zgodnie z którą mężczyźni i kobiety stanowią odrębne kategorie. (Krótkie przypomnienie: tożsamość płciowa – opisywana za pomocą takich terminów, jak „mężczyzna”, „kobieta” czy „osoba niebinarna” – ma silne komponenty kulturowe i społeczne.

Świat Nauki 7.2022 (300371) z dnia 01.07.2022; Siła myśli; s. 18
Reklama