Ilustracja Islenia Milien
Człowiek

Droga do lepszego dzieciństwa

Grafika Amanda Montañez
Nauka o mózgu dostarcza jasnych wytycznych w kwestii polityki mogącej zapewnić dzieciom większe możliwości uczenia się i lepszą przyszłość – jednak Stany Zjednoczone je nadal ignorują

Pod względem istotnych wskaźników, które pozwalają przewidzieć późniejsze sukcesy w szkole i w życiu, małe dzieci w USA wypadają gorzej niż w porównywalnych krajach.

Te niepokojące informacje pochodzą ze studium Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącego pięciolatków. Od lat OECD bada osiągnięcia w nauce 15-letnich uczniów z całego świata, a ostatnio rozszerzyła swoje analizy o młodszą grupę. Amerykańskie dzieci osiągały przeciętnie gorsze wyniki w zakresie umiejętności czytania, pisania i liczenia, wykazywały mniejszą zdolność samokontroli i zaangażowanie w działania wymagające współpracy, życzliwości i innych zachowań prospołecznych niż dzieci z Anglii i Estonii również objętych badaniem.

Świat Nauki 8.2022 (300372) z dnia 01.08.2022; Rozwój dziecka; s. 60