Getty Images
Człowiek

Powolne myślenie

Fale mózgowe o bardzo niskiej częstotliwości wiąże się ze stanami świadomości

Co kilka sekund przez mózg przebiega fala aktywności elektrycznej, niczym wielka fala sunąca przez ocean. Naukowcy odkryli to bardzo powolne falowanie kilkadziesiąt lat temu w badaniach metodą czynnościowego jądrowego rezonansu magnetycznego (fMRI), przeprowadzanych u ludzi i u zwierząt w spoczynku – jednak uważano, że zjawisko to jest albo „szumem” elektrycznym, albo sumą znacznie szybszych sygnałów mózgowych, i ogólnie je ignorowano.

Nowe badanie, w którym mierzono te „infrawolne” (o częstotliwości poniżej 0,1 Hz) fale mózgowe u myszy, sugeruje, że jest to oddzielny typ aktywności mózgowej, zależnej od stanu świadomości zwierzęcia.

Świat Nauki 9.2018 (300325) z dnia 01.09.2018; Skaner; s. 12
Reklama