Rzęska pierwotna (należy do niewidocznej po lewej stronie komórki) kontaktuje się z aksonem. Rzęska pierwotna (należy do niewidocznej po lewej stronie komórki) kontaktuje się z aksonem. Cell (2022). DOI: 10.1016/j.cell.2022.07.026
Człowiek

Nowy rodzaj synapsy

Czym jest i jak działa?

Synapsy to miejsca komunikacji komórek nerwowych. Tworzą się głównie pomiędzy aksonem jednego neuronu a dendrytem drugiego. Niedawno dzięki m.in. wysokorozdzielczej mikroskopii naukowcy zaobserwowali ich zupełnie nowy rodzaj. Okazało się bowiem, że synapsy mogą powstawać także między aksonem a tzw. rzęską pierwotną, pełniącą funkcję komórkowej „anteny”. Ta występuje na powierzchni większości komórek ciała, a jej głównym zadaniem jest przekazywanie informacji ze środowiska zewnętrznego do wnętrza komórki.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Sygnały; s. 7