Rysunek Izhar Cohen
Człowiek

Faktopozorność

Czy żyjemy w świecie postprawdy?

Słowem roku 2015 American Dialect Society obrało wyraz „truthiness” [prawdopozorność], spopularyzowany przez Stephena Colberta w jego programie satyrycznym parodiującym wiadomości TV jako określenie „czegoś, co chcemy, żeby było prawdą”. W 2016 roku Oxford Dictionaries nominowały na swoje słowo roku „postprawdę” – termin „odnoszący się do sytuacji, w której obiektywne fakty kształtują opinię publiczną w mniejszym stopniu niż odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań”.

Świat Nauki 4.2018 (300320) z dnia 01.04.2018; Głos sceptyka; s. 74
Reklama