Upakowanie DNA w jądrze komórkowym. Histony to niewielkie białka wiążące DNA, ulegające modyfikacjom epigenetycznym. Upakowanie DNA w jądrze komórkowym. Histony to niewielkie białka wiążące DNA, ulegające modyfikacjom epigenetycznym. Shutterstock
Człowiek

Dziedziczenie doświadczeń

Czy coś takiego może odbywać się za pośrednictwem DNA i przez ile pokoleń?

Za funkcjonowanie organizmu odpowiada nie tylko sekwencja „liter” naszego DNA, ale także jego modyfikacje (np. dołączenie grup metylowych), które wpływają na sposób ekspresji zapisanych w nim genów (produkcję białka). To dzięki takim modyfikacjom posiadające identyczny materiał genetyczny komórki ciała mogą się różnicować i pełnić określone funkcje w organizmie. Badaniem możliwości dziedziczenia takich znaczników epigenetycznych – czyli transgeneracyjnym dziedziczeniem epigenetycznym – zajęli się ostatnio naukowcy z University of California w Santa Cruz. Skupili się na jednym z białek wchodzących w skład chromosomów. Jeśli białko to ma w pewnym miejscu przyłączone grupy metylowe, związane z nim DNA staje się bardziej upakowane. W efekcie maleje ekspresja zapisanych w nim genów.

Wiedza i Życie 11/2022 (1055) z dnia 01.11.2022; Sygnały; s. 9
Reklama