Ilustracja Mark Smith
Człowiek

Ewolucja improwizowała stawiając człowieka na nogi

Dokonane w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci odkrycia paleoantropologiczne każą zrewidować tradycyjny, liniowy obraz. Dziś wiemy, że różne gatunki homininów, żyjące – nieraz równocześnie – w odmiennych środowiskach na terenie Afryki, eksperymentowały z dwunożnością, osiągając ją w różny sposób.

Na długo przedtem, zanim u naszych przodków pojawił się wielki mózg i zanim powstał język, a nawet wcześniej niż ujarzmiliśmy ogień i zaczęliśmy wytwarzać narzędzia kamienne, uczyniliśmy coś, czego nie dokonał nigdy żaden ssak: stanęliśmy na dwóch nogach. Anatomiczne przystosowania do dwunożności są ewidentne nawet u najstarszych przedstawicieli homininów, czyli członków rodziny ludzkiej, sprzed 7–5 mln lat. Chodzenie na dwóch, a nie czterech nogach, zapoczątkowało kaskadę ewolucyjnych przekształceń w naszej linii rodowej.

Świat Nauki 12.2022 (300376) z dnia 01.12.2022; Ewolucja człowieka; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Ewolucyjny marsz homininów"