Ilustracja Matthew Holland
Człowiek

Media społecznościowe nas unieszczęśliwiają?

To da się naprawić

Zaburzenia snu, niski poziom satysfakcji życiowej, obniżona samoocena – to tylko niektóre z negatywnych dla zdrowia psychicznego skutków regularnego korzystania z mediów społecznościowych. Jakoś tak się dzieje, że te same platformy społecznościowe, dzięki którym ludzie częściej się ze sobą kontaktują i wymieniają informacjami, równocześnie zwiększają u wielu ich użytkowników poczucie samotności i braku rzetelnej informacji. Według badaczy tego zagadnienia plusy i minusy zależą od sposobu zaprojektowania konkretnej platformy społecznościowej.

Świat Nauki 1.2023 (300377) z dnia 01.01.2023; Siła myśli; s. 78