||| ||| Pixabay
Człowiek

Mleko krzepi

Potwierdzają to analizy szczątków naszych przodków.

Ostatni okres epoki kamienia – neolit – to czas tzw. rewolucji neolitycznej, która wywarła niebagatelny wpływ na historię człowieka. Właśnie wtedy, 10–15 tys. lat temu, ludzie zaczęli porzucać zbieractwo oraz łowiectwo na rzecz rozwoju rolnictwa i osiadłego trybu życia. Dotychczas uważano, że wynikająca z tego zmiana diety – z mięsnej, bogatej w białko, na taką, w której podstawą są rośliny, głównie zboża – sprawiła, że zarówno masa ciała, jak i wzrost ludzi uległy redukcji.

Wiedza i Życie 3/2023 (1059) z dnia 01.03.2023; Sygnały; s. 9
Reklama