Grafika Amanda Montañez
Człowiek

Amerykanie żyją coraz krócej

Oczekiwana dalsza długość trwania życia zmniejszyła się na skutek pandemii, ale w niektórych miejscach na świecie już odbiła

W ciągu ostatniego stulecia długość życia na globie stale się zwiększała. Potem przyszedł COVID. Teraz, trzy lata od wybuchu pandemii, dzięki wysokiej skuteczności powszechnie dostępnych szczepionek długość życia w wielu krajach średnio- i wysoko rozwiniętych znów rośnie. Ale w USA wciąż spada. Zeszłoroczne badania wykazały, że średnia oczekiwana długość trwania życia w większości krajów zachodnich w 2021 roku wzrosła – zapewne dzięki wysokim wskaźnikom szczepień przeciwko COVID-owi zredukowano śmiertelność, w szczególności wśród osób starszych.

Świat Nauki 3.2023 (300379) z dnia 01.03.2023; Fakograf; s. 79
Reklama