Obozowe baraki w latach powojennych. Rekonstrukcja cyfrowa Muzeum Miasta Jaworzna. Obozowe baraki w latach powojennych. Rekonstrukcja cyfrowa Muzeum Miasta Jaworzna. Muzeum Miasta Jaworzna
Człowiek

Gułagi nad Wisłą

Jeńcy niemieccy pracują przy odgruzowywaniu tzw. Starej Dziekanki przy Krakowskim Przedmieściu. Warszawa, październik 1946 r.PAP Jeńcy niemieccy pracują przy odgruzowywaniu tzw. Starej Dziekanki przy Krakowskim Przedmieściu. Warszawa, październik 1946 r.
Po II wojnie światowej na terenie zniszczonej Polski zaczęto budować obozy, w których dokonywano aktów zemsty na aresztowanych Niemcach. Tym razem to komuniści byli oprawcami.

Szacuje się, że spośród 400 tys. więźniów, którzy przewinęli się przez stalinowskie obozy pracy w Polsce, życie straciło nawet 75 tys. osób. 60 tys. stanowili Niemcy. Rzeczywistych liczb nigdy nie poznamy, bo do 1989 r. o tym, do czego komuniści posuwali się po wojnie, nie wolno było mówić pod karą więzienia.

Smak zemsty

Pierwsze obozy pracy zakładane przez komunistów w Polsce powstały już w 1944 r. i nastawione były przede wszystkim na więzienie ludności niemieckiej. Tworzyło je NKWD (radziecki odpowiednik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), które przybyło do nas wraz z Armią Czerwoną.

Wiedza i Życie 4/2023 (1060) z dnia 01.04.2023; Historia; s. 68
Reklama