Ilustracja Chris Gash
Człowiek

Różny światopogląd

Konserwatyści często wierzą, że hierarchia i sztywne granice są trwałą cechą świata. Liberałowie tak nie myślą

Niezgoda sparaliżowała naszą politykę oraz zbiorową zdolność do rozwiązywania problemów. Skąd wziął się ten konflikt? Wielu powie, że przyczyną jest pęknięcie pomiędzy liberałami a konserwatystami. Ale pod tą zewnętrzną rysą ukrywa się znacznie głębsza szczelina w fundamentach, czyli w ogólnej wizji świata.

Jeśli chodzi poglądy polityczne, to naukowcy zazwyczaj definiują „konserwatyzm” jako niechęć do zmian oraz tolerowanie nierówności społecznych. „Liberalizm” to z kolei otwartość na zmiany i niezgoda na nierówności.

Świat Nauki 7.2023 (300383) z dnia 01.07.2023; Siła myśli. Redakcja Daisy Yuhas; s. 19
Reklama