Ilustracja Izhar Cohen
Człowiek

Zamęt z maseczkami

Wiarygodne źródło informacji wprowadza w błąd, przekładając rygorystyczne procedury nad realia

Pandemia COVID-19 wciąż trwa. Mimo to w maju tego roku władze ogłosiły, że przestają ją uważać za zagrożenie dla zdrowia publicznego. To dobry moment, by zapytać się, czy wszystkie działania mające na celu jej powstrzymanie okazały się pomocne. Pewna grupa naukowców mocno namąciła ludziom w głowach, publikując raport sugerujący, że noszenie maseczek było zbędne.

Publikacja ukazała się nakładem Cochrane – organizacji zajmującej się tworzeniem baz danych i publikowaniem co pewien czas „systematycznych” przeglądów literatury naukowej z dziedziny opieki zdrowotnej.

Świat Nauki 12.2023 (300388) z dnia 01.12.2023; Obserwacje. Mieć oko na naukę; s. 24
Reklama