Ilustracja Thomas Fuchs
Człowiek

Jak pokochać to, co się robi?

Uświadomienie sobie, że nasze zainteresowania mogą się zmieniać, spowoduje, że staniemy się bardziej twórczy i elastyczni

„Znajdź swoją pasję!” ten inspirujący przekaz jest wpleciony w tkankę amerykańskiej kultury. Ale czy jest to dobra rada? Użycie czasownika „znajdować” zakłada, że obiekt tej pasji już istnieje i tylko czeka na odkrycie. Jednak nauka mówi nam, że pasje się rozwija. Często początek poważnemu zainteresowaniu daje iskra zaciekawienia dotycząca jakiejś rzeczy czy aktywności, a dopiero później – poprzez proces obejmujący powtarzalne uczestnictwo i zaangażowanie, pozytywne doświadczenia oraz gromadzenie wiedzy – pojawia się fascynacja.

Świat Nauki 1.2024 (300389) z dnia 01.01.2024; Siła myśli. Redakcja Daisy Yuhas; s. 18
Reklama