Pulsar - najnowsze badania naukowe. Pulsar - najnowsze badania naukowe. Shutterstock
Człowiek

Miasta-ogrody zakładano w Amazonii już 2,5 tysiąca lat temu

Przedhiszpańscy mieszkańcy Ameryki Południowej byli niezwykłymi budowniczymi i urbanistami. Puszcza była silnie przez nich przekształcana.

Konkwistador Francisco de Orellana podczas swej wyprawy w dół Amazonki w latach 1541–1542 widział duże ośrodki miejskie położone wzdłuż jej brzegów. Ale gdy po powrocie o nich opowiadał, uznano, że konfabuluje. W latach 80. XX w. okazało się, że nie kłamał, bo w środkowej Amazonii odkryto stanowiska z grubymi warstwami ciemnej, intencjonalnie przenoszonej ziemi.

Doskonałym narzędziem do badania rozległości tych dziwnych obiektów (głównie grobli i platform) okazał się lidar, który obrazuje zmiany na powierzchni, „zdejmując” porastającą ją warstwę zieleni.

Reklama