Chromosom Y (mniejszy) i chromosom X z zaznaczonymi na żółto telomerami. Chromosom Y (mniejszy) i chromosom X z zaznaczonymi na żółto telomerami. Shutterstock
Człowiek

Degradacja chromosomu Y

Proces rekombinacji (crossing-over) między chromosomami homologicznymi (zawierającymi podobne informacje genetyczne) polega na wymianie odcinków chromatyd (ramion chromosomu). Dzieje się to podczas gametogenezy. Potomstwo ma dzięki temu genotyp inny od rodzicielskiego.Shutterstock Proces rekombinacji (crossing-over) między chromosomami homologicznymi (zawierającymi podobne informacje genetyczne) polega na wymianie odcinków chromatyd (ramion chromosomu). Dzieje się to podczas gametogenezy. Potomstwo ma dzięki temu genotyp inny od rodzicielskiego.
Ustalono, że wraz z biegiem ewolucji ten determinujący płeć u ludzi chromosom stawał się coraz mniejszy. Na dodatek u starszych osób zanika. Czy można go ochronić, by przepowiednie jego zagłady nie musiały się spełnić?

Profesor David Page zyskał przydomek Y Guy (Pan Igrek). Ten biolog ewolucyjny z Massachusetts Institute of Technology w Cambridge niemal całą karierę naukową poświęcił chromosomowi Y, a gdy zaczęto wieszczyć schyłek tej struktury, stanął w jej obronie. „Jestem obrońcą gnijącego chromosomu Y” – przedstawiał się w mediach 10 lat temu, gdy obiekt jego badań wyśmiewano jako skarłowaciały zlepek bezużytecznych odpadów nukleinowych. Niektórzy nawet wyliczali, ile genów średnio jest traconych w ciągu miliona lat i po jakim czasie chromosom Y przestanie w ogóle istnieć.

Wiedza i Życie 3/2024 (1071) z dnia 01.03.2024; Genetyka; s. 16
Reklama