Ilustracja Shideh Ghandeharizadeh
Człowiek

Jak zmniejszyć liczbę samobójstw

Trzeba odpowiednio przeszkolić m.in. fryzjerów i barmanów

W zapobieganiu samobójstwom koncentrowano się do tej pory na czynnikach związanych ze zdrowiem psychicznym. Jednak pomimo intuicyjnej słuszności tego podejścia, nie jest ono skuteczne. Taka jest opinia Michaela Anestisa, dyrektora wykonawczego New Jersey Gun Violence Research Center. W 2022 roku w Stanach Zjednoczonych popełniono 26 993 samobójstwa z użyciem broni palnej – odsetek tego rodzaju zamachów na własne życie osiągnął rekordowy poziom, wzrastając o 1,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Świat Nauki 5.2024 (300393) z dnia 01.05.2024; Q&A; s. 24
Reklama