Ashley Judd, aktorka i ambasadorka dobrej woli United Nations Population Fund (UNFPA), odwiedza klinikę ginekologiczną dla syryjskich. Ashley Judd, aktorka i ambasadorka dobrej woli United Nations Population Fund (UNFPA), odwiedza klinikę ginekologiczną dla syryjskich. Jordan Pix / Getty Images
Człowiek

Niedopuszczalny koszt rodzenia dzieci

Przetoki odbytniczo-pochwowe i pęcherzowo-pochwowe – ciężkie urazy, którym można zapobiegać – powszechnie występują tam, gdzie matki nie mają dostępu do opieki zdrowotnej

Chociaż z własnego wyboru nie mam dzieci, to w społecznościach Demokratycznej Republiki Konga, w których pracowałam, jestem znana jako Maman Ashley. To dowodzi, że macierzyństwo jest kluczowe dla życia kobiet. Szacunek dla macierzyństwa jest zjawiskiem uniwersalnym. Paradoksalnie uniwersalna jest także zgoda na cierpienie matek.

Dowodzi tego odmawianie kobietom dostępu do środków łagodzących ból porodowy, niezależnie od przychodów. Dowodzą tego skąpe budżety przeznaczane na opiekę zdrowotną nad matkami i niedopuszczalny wzrost globalnych wskaźników umieralności kobiet w czasie ciąży lub podczas porodu, często z przyczyn, którym umiemy zapobiegać.

Świat Nauki 5.2024 (300393) z dnia 01.05.2024; Esej; s. 32
Reklama