Infografika Amanda Montañez
Człowiek

Znikają duże rodziny

Infografika Amanda Montañez
W 2095 roku ludzie będą mieli znacznie mniej krewnych

Na świecie zachodzą szybkie zmiany w strukturze rodzin. To konsekwencja globalnej tendencji demograficznej – malejącej liczby urodzeń i zgonów. W opublikowanej ostatnio pracy naukowcy oszacowali, że w 2095 roku kobieta w wieku 65 lat będzie miała przeciętnie 25 krewnych. Dla porównania, w 1950 roku takich krewnych było średnio 41. Ta niemal dwukrotna, w skali globu, redukcja będzie miała jeszcze większą skalę w krajach, w których nie ma silnego instytucjonalnego wsparcia dla rodzin, na przykład w Zimbabwe, gdzie wielkość rodziny zmniejszy się o 75%.

Świat Nauki 6.2024 (300394) z dnia 01.06.2024; Faktograf; s. 78
Reklama