Artystyczna ilustracja kolizji dwóch gwiazd neutronowych. To, czy w wyniku kolizji powstanie kilonowa i dużo pierwiastków ciężkich, zależy od różnicy mas obu obiektów. Artystyczna ilustracja kolizji dwóch gwiazd neutronowych. To, czy w wyniku kolizji powstanie kilonowa i dużo pierwiastków ciężkich, zależy od różnicy mas obu obiektów. National Science Foundation/LIGO/Sonoma State University/A. Simonnet
Kosmos

Kosmiczna destrukcja rodzi bogactwo

Wizualizacja pierwszej zarejestrowanej kolizji dwóch gwiazd neutronowych. Poniżej prawdziwy obraz zderzenia uzyskany w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Z lewej wynik zderzenia po kilku dniach, z prawej – po kilku miesiącach (obserwatorium Chandra).Indigo Wizualizacja pierwszej zarejestrowanej kolizji dwóch gwiazd neutronowych. Poniżej prawdziwy obraz zderzenia uzyskany w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Z lewej wynik zderzenia po kilku dniach, z prawej – po kilku miesiącach (obserwatorium Chandra).
Pierwiastki ciężkie, bez których nie byłoby życia, powstają w kuźniach gwiezdnych kataklizmów.

Ludzie rzadko zastanawiają się, dlaczego istnieją. Wiemy oczywiście, że rodzaj Homo narodził się niecałe 3 mln lat temu i że przed nim żyło na Ziemi przez miliardy lat mnóstwo innych stworzeń. Samo pojawienie się życia na naszej planecie jest wielką zagadką, ale warunki, w jakich do tego doszło, już trochę poznaliśmy – powstało ono ze skomplikowanej i chaotycznej mieszaniny pierwiastków oraz ich związków, z których w sprzyjających okolicznościach, prawdopodobnie w ciepłym środowisku wodnym i być może pod wpływem jakiegoś szczególnego czynnika chemicznego lub fizycznego, wyłoniły się pierwsze organizmy – archeony.

Wiedza i Życie 1/2022 (1045) z dnia 01.01.2022; Astrofizyka; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Trzydzieści złotych planet"
Reklama