Galaktyka Czułki, czyli układ dwóch zderzających się galaktyk. Galaktyka Czułki, czyli układ dwóch zderzających się galaktyk. NASA / ESA / the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
Kosmos

Galaktyki rosną jak na zderzeniach

Kiedy galaktyki wchodzą w interakcję lub się łączą, tempo narodzin gwiazd rośnie w nich o połowę.

Dzisiejsze galaktyki nie przypominają pierwotnych gwiezdnych skupisk. Na ich ewolucję ogromny wpływ miały wzajemne kolizje i połączenia, których ślady oglądamy i dziś w naszej Drodze Mlecznej. Jak jednak dokładnie wygląda taka typowa interakcja galaktyk? Na to pytanie odpowiada analiza, której poddano ponad 413 obserwowanych za pomocą teleskopu Hubble’a dalekich systemów, składających się z co najmniej dwóch oddziałujących ze sobą galaktyk. Wszystkie te obiekty są tak daleko, że światło biegło od nich do nas przez aż 7 mld lat – obserwujemy więc galaktyki stosunkowo młode.

Wiedza i Życie 3/2022 (1047) z dnia 01.03.2022; Sygnały; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Informacje sprzed miliardów lat"
Reklama