Ilustracja Olena Shmahalo
Kosmos

Rozwiązanie paradoksu czarnych dziur

Wielu ludziom czarne dziury kojarzą się z mrokiem, który może nas pochłonąć. dla niektórych naukowców są one zagadką mogącą „pochłonąć” fizykę. Stanowią dziwny pomost między mechaniką kwantową a ogólną teorią względności, obnażając głębokie niedociągnięcia naszego pojmowania natury. Jednakże postęp w teorii i obserwacjach, z jakim mieliśmy niedawno do czynienia, pomaga rzucić światło na te tajemnicze obiekty. Ma to głębokie implikacje – nie tylko dla zrozumienia fenomenu czarnych dziur.

Na stronie 26 George Musser opisuje, w jaki sposób fizycy dokonali przełomu w walce z trwającym od dziesięcioleci dylematem zwanym paradoksem informacyjnym czarnych dziur. Jeden z fizyków biorących udział w tych badaniach, Ahmed Almheiri, przedstawia na s. 30 rozwiązanie problemu. Inny fizyk, Edgar Shaghoulian, omawia, w jaki sposób wnioski te mogą pomóc naukowcom lepiej zrozumieć kosmos jako całość (s. 38). A na s. 44 Seth Fletcher pisze o Teleskopie Horyzontu Zdarzeń, dzięki któremu powstał pierwszy wizerunek czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej.

Świat Nauki 10.2022 (300374) z dnia 01.10.2022; Rozwiązanie paradoksu czarnych dziur; s. 25
Reklama