Sfotografowany w podczerwieni spiralny strumień pyłu wypływający z układu podwójnego WR 104. Sfotografowany w podczerwieni spiralny strumień pyłu wypływający z układu podwójnego WR 104. W.M. Keck Observatory/Peter Tuthill
Kosmos

Cuda na niebie

Na podczerwonym obrazie z Teleskopu Jamesa Webba (z lewej) widać osobliwą drabinę otaczającą układ gwiazd WR 140. Zdjęcie bardzo przypomina symulację numeryczną (z prawej) przedstawiającą 15 kolejnych powłok pyłowych wydmuchiwanych w odstępach czasu zbieżnych z ośmioletnim okresem orbitalnym układu podwójnego.NASA/ESA/CSA/STScI/Lau i in., 2022 Na podczerwonym obrazie z Teleskopu Jamesa Webba (z lewej) widać osobliwą drabinę otaczającą układ gwiazd WR 140. Zdjęcie bardzo przypomina symulację numeryczną (z prawej) przedstawiającą 15 kolejnych powłok pyłowych wydmuchiwanych w odstępach czasu zbieżnych z ośmioletnim okresem orbitalnym układu podwójnego.
Rzadkie, skazane na zagładę gwiazdy owiane są tajemnicą

Gdy astronomowie mówią o niezwykle gorących i jasnych gwiazdach Wolfa-Rayeta, będących jednymi z największych, najgorętszych i najrzadszych gwiazd we Wszechświecie, zwykle nie szczędzą superlatyw. Uważa się, że obiekty Wolfa-Rayeta są ostatnim, ulotnym etapem w życiu najmasywniejszych gwiazd – takich, które rozpoczynają życie z masą od 20 do ponad 200 razy większą od masy Słońca. Ci zawodnicy wagi ciężkiej są niebiescy, niezwykle jaśni i szybko spalają ogromne zapasy paliwa wodorowego.

Świat Nauki 10.2023 (300386) z dnia 01.10.2023; Astronomia; s. 36
Reklama