Shutterstock
Środowisko

Skondensowane spaliny

W pewnych miejscach nadmiar drzew może szkodzić zdrowiu ludzi.

Z badań ekologa Heikkiego Setälä z Helsingin yliopisto wynika, że takimi miejscami są obrzeża dróg. Latem i zimą 2016 r. mierzył on jakość powietrza wzdłuż dziesięciu dróg wokół Helsinek obsadzonych gęstym szpalerem zieleni. We wszystkich przypadkach stwierdził podwyższenie poziomu dwutlenku azotu (NO2), gazu szkodliwego dla ludzi, a emitowanego przez samochody, zwłaszcza te z silnikami dieslowskimi. – To substancja podrażniająca drogi oddechowe, zwiększająca podatność na infekcje układu oddechowego i zaostrzająca objawy astmy – wylicza Setälä.

Wiedza i Życie 10/2017 (994) z dnia 01.10.2017; Sygnały; s. 13
Reklama