Środowisko

Sto wulkanów pod lodem

Antarktyka może mieć jeden z największych na Ziemi systemów wulkanicznych.

Gdyby usunąć czaszę lodową Antarktydy, zobaczylibyśmy ląd o bardzo urozmaiconym krajobrazie, np. potężny rów tektoniczny rozdzielający kontynent na dwie części: większą wschodnią i mniejszą zachodnią. Przekonalibyśmy się również, że charakterystycznym elementem rzeźby terenu Antarktydy zachodniej są stożki wulkaniczne. Naukowcy odkryli właśnie ponad setkę takich wulkanów. Dokonali tego, analizując mapy skalnego podłoża kontynentu, które powstały dzięki prześwietleniu lądolodu falami radiowymi wysyłanymi i odbieranymi przez georadary instalowane na samolotach.

Wiedza i Życie 10/2017 (994) z dnia 01.10.2017; Sygnały; s. 14
Reklama