Za zanieczyszczenie powietrza smogiem odpowiadają przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i znacznie bardziej szkodliwy dla zdrowia PM2,5. Pierwszy składa się z mieszaniny cząsteczek organicznych i nieorganicznych o średnicy mniejszej niż 10 µm. Drugi ma podobny skład, ale zawiera cząsteczki o średnicy poniżej 2,5 µm. Za zanieczyszczenie powietrza smogiem odpowiadają przede wszystkim pyły zawieszone PM10 i znacznie bardziej szkodliwy dla zdrowia PM2,5. Pierwszy składa się z mieszaniny cząsteczek organicznych i nieorganicznych o średnicy mniejszej niż 10 µm. Drugi ma podobny skład, ale zawiera cząsteczki o średnicy poniżej 2,5 µm. MikeDotta / Shutterstock
Środowisko

Jak palić w piecu, żeby nie było smogu?

Gdy z komina wydobywa się gęsty ciemny dym, ponad 30% opału wylatuje tą drogą, nie dając przy tym tyle ciepła, ile powinno się uzyskać. Przy prawidłowym spalaniu można jednak zmniejszyć zużycie opału, i to bez wymiany pieca, nawet o połowę.

Tej zimy mieszkańcom polskich miast wyjątkowo dawał się we znaki gęsty smog. Jego powstawaniu nad takimi aglomeracjami jak Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań czy Wrocław sprzyjał splot niekorzystnych dla nas warunków atmosferycznych – niskie temperatury i brak wiatru. Znaczenie ma tutaj tzw. niska emisja pyłów pochodząca z pieców grzewczych, które montowane są przede wszystkim w domkach jednorodzinnych. Szacuje się, że odpowiada ona w ok. 52% za zanieczyszczenie powietrza w Polsce, podczas gdy transport samochodowy jedynie w ok.

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Sygnały; s. 13
Reklama