Kolczugowiec z basenu solankowego Morza Śródziemnego. Kolczugowiec z basenu solankowego Morza Śródziemnego. Wikipedia
Środowisko

Podmorskie jeziora

Struktura głębokowodnego basenu solankowo-beztlenowego, którego istnienie zależy od pokładów soli zalegających pod dnem.Infografika Zuzanna Sandomierska-Moroz Struktura głębokowodnego basenu solankowo-beztlenowego, którego istnienie zależy od pokładów soli zalegających pod dnem.
Czy w morzach i oceanach mogą istnieć podwodne jeziora? To pytanie może budzić uśmiech powątpiewania, ale odpowiedź jest jedna: nie tylko mogą, ale już od dawna istnieją!

Po raz pierwszy odkryto je w latach 80. ub.w., lecz dopiero niedawno zaczęto badać intensywniej dzięki nowoczesnym batyskafom oraz pojazdom bezzałogowym wyposażonym w kamery. Jak się okazało, te niezwykłe podwodne baseny są zlokalizowane w wielu rejonach naszego globu.

Solankowe baseny

Niektóre szczeliny i zapadliska w dnie mórz i oceanów od tysięcy lat wypełnione są bardzo słoną wodą, wręcz solanką (ang. brine pools). Zagłębienia sięgają od ok. 10 m do nawet 500 m poniżej dna i nazywane są głębokowodnymi basenami solankowo-beztlenowymi (ang.

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Oceanografia; s. 50
Reklama