Środowisko

Niezwykły przewodnik protonów

Odkryto go w ampułkach Lorenziniego, występujących u ryb chrzęstnoszkieletowych.

Przewodnictwo elektryczne to zwykle ruch elektronów. Nie jest to jednak jedyny sposób przewodzenia prądu. Od dawna znamy materiały, które wykorzystują do tego ruch innych cząstek – przede wszystkim protonów. Zwykle są to polimery organiczne albo materiały ceramiczne.

Ampułki Lorenziniego to specyficzny typ elektroreceptorów występujących na głowie u ryb chrzęstnoszkieletowych, takich jak rekiny i płaszczki. Znajdują się na końcu kanałów (z zewnątrz widzimy pory) wypełnionych przezroczystym żelem, o długości zależnej od gatunku zwierzęcia.

Wiedza i Życie 7/2016 (979) z dnia 01.07.2016; Sygnały; s. 13
Reklama