Wikipedia
Środowisko

Kornik w puszczy

Puszcza Białowieska – symbol polskiej przyrody – została zaatakowana. Agresorem jest kilkumilimetrowy owad, kornik drukarz.

Białowieski Park Narodowy zajmuje tylko 1/6 powierzchni Puszczy Białowieskiej. Pozostała jej część podlega administracji Lasów Państwowych. Sam park narodowy nie jest także ściśle chroniony – taki status ma bowiem tylko nieco ponad 57% jego powierzchni. W tej części faktycznie nie prowadzi się prac gospodarczych, m.in. wycinki drzew, pozostawiając wolną rękę naturze. A kornik drukarz jest jej nieodzownym elementem.

Owad ten żeruje na świerku, w łyku, choć zmuszony brakiem pokarmu nie gardzi także innymi gatunkami drzew.

Wiedza i Życie 3/2016 (975) z dnia 01.03.2016; Sygnały; s. 11
Reklama