Grafika Shirley Wu
Środowisko

COVID-19 wycisza Ziemię

Gdy ludzkość ograniczyła aktywność z powodu pandemii, na planecie zmniejszył się poziom hałasu sejsmicznego

Trzęsienia ziemi mogą silnie poruszyć skorupą ziemską, co skrzętnie odnotowują sejsmometry rozmieszczone na całym globie. Ale także ludzka krzątanina jest źródłem nieustannych wibracji skał – hałasu sejsmicznego. Gdy jednak wiosną tego roku miasta i kraje wprowadziły ograniczenia aktywności i poruszania się, by zahamować ekspansję COVID-19, okazało się, że intensywność drgań pochodzenia antropogenicznego spadła średnio aż o 50%, ponieważ ludzie pozostawali w domach, rezygnując z jazdy samochodami, autobusami i pociągami; przedsiębiorstwa ograniczały produkcję.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Faktograf; s. 76
Reklama