Meandrujące rzeki na jednej z wysp należących do Gwinei Bissau w Afryce Zachodniej. Meandrujące rzeki na jednej z wysp należących do Gwinei Bissau w Afryce Zachodniej. SI Imaging Services Imazins i Getty Images
Środowisko

Rtęć spływa do ludzi rzekami

Rzeki przenoszą na wybrzeża trzy razy więcej toksycznego metalu niż atmosfera – a za połowę odpowiada 10 największych rzek planety.

W artykule w czasopiśmie „Nature Geoscience” naukowcy donoszą, że rzekami może dopływać do wybrzeży morskich nawet 1000 t rtęci rocznie. W ten sposób rzeki byłyby głównym czynnikiem zanieczyszczającym tą silną neurotoksyną przybrzeżne obszary oceanów, w których najbardziej zagraża ona zdrowiu publicznemu.

Kontakt człowieka z rtęcią często ma związek z rybołówstwem przybrzeżnym, gdyż ten ciężki metal gromadzi się w spożywanych przez nas organizmach morskich.

Świat Nauki 1.2022 (300365) z dnia 01.01.2022; Skaner; s. 18
Oryginalny tytuł tekstu: "Przepływ rtęci"
Reklama