Shutterstock
Środowisko

Pies głodny to pies zdrowy

Zwierzęta dobrze tolerują okresy głodu, bo ich przodkowie nie mieli komfortu spożywania regularnych posiłków.

W 2019 r. zainicjowano program badawczy The Dog Aging Project, którego celem było odnalezienie związku pomiędzy czynnikami genetycznymi a wpływem środowiska na proces starzenia się psów i innych zwierząt. Właściciele raz do roku wypełniali ankietę dotyczącą wybranych aspektów życia ich podopiecznych. Teraz badacze z University of Washington w Seattle postanowili przeanalizować zgromadzone dane dotyczące związku pomiędzy żywieniem a występowaniem tzw. chorób wieku starczego, do których zaliczają się m.

Wiedza i Życie 3/2022 (1047) z dnia 01.03.2022; Sygnały; s. 5
Oryginalny tytuł tekstu: "Post sposobem na zdrowie?"
Reklama