Butlonosy należą do najpopularniejszych gatunków delfinów. Butlonosy należą do najpopularniejszych gatunków delfinów. Shutterstock
Środowisko

Grunt to znajomości

Butlonosy z Oceanu Indyjskiego tworzą największe sieci społeczne w świecie zwierząt.

Badania butlonosów indyjskich zamieszkujących zatokę Shark Bay w zachodniej Australii trwają nieprzerwanie od 40 lat (!), ujawniając niezwykłą zdolność tych zwierząt do znajdowania sojuszników, pomocników i wspólników w różnych przedsięwzięciach. Wyniki najnowszych obserwacji, tym razem dotyczących tylko samców, przedstawiono w „PNAS”. Jak oszacowano, przeciętny osobnik z Shark Bay utrzymuje regularne kontakty z 22 innymi samcami, a rekordziści mają takich znajomych ponad 50. Ci zresztą mogą się pochwalić największymi sukcesami reprodukcyjnymi, co wynika z tego, że jednym z głównych celów zawierania sojuszy jest wspólne osaczanie samic, a następnie pilnowanie ich przed konkurencją.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Sygnały; s. 4
Reklama