Shutterstock
Środowisko

Lodowy rezonans

Wulkaniczne rytmy wzmocnione przez czaszę lodową

Naukowcy monitorują podziemne wędrówki magmy, nasłuchując jej burczeń i grzmotów. Jednak standardowa aparatura sejsmiczna dostarcza jedynie przybliżonego obrazu zdarzeń zachodzących pod wulkanami ukrytymi pod lodowcami na Islandii. Sejsmolog Andreas Fichtner z ETH Zurich i jego współpracownicy dowiedli ostatnio, że ten sam lód, który przykrywa wulkany, może wzmacniać niewykrywalne w inny sposób sygnały sejsmiczne.

Grímsvötn to najbardziej aktywny wulkan na Islandii. Znajduje się w całości pod największym europejskim lodowcem. W najnowszej historii jego erupcje zdarzały się średnio raz na dekadę. Towarzyszyły im często gwałtowne powodzie oraz niebezpieczne chmury pyłów. Aby dokładnie zbadać strukturę oraz aktywność wulkanu, Fichtner wraz z kolegami w maju 2021 roku rozłożyli światłowód długości 12,5 km, za pomocą którego mierzyli w czasie rzeczywistym drgania gruntu wokół Grímsvötn i na nim samym.

Świat Nauki 10.2022 (300374) z dnia 01.10.2022; Skaner; s. 15
Reklama