Shutterstock
Środowisko

Lodowy rezonans

Wulkaniczne rytmy wzmocnione przez czaszę lodową

Naukowcy monitorują podziemne wędrówki magmy, nasłuchując jej burczeń i grzmotów. Jednak standardowa aparatura sejsmiczna dostarcza jedynie przybliżonego obrazu zdarzeń zachodzących pod wulkanami ukrytymi pod lodowcami na Islandii. Sejsmolog Andreas Fichtner z ETH Zurich i jego współpracownicy dowiedli ostatnio, że ten sam lód, który przykrywa wulkany, może wzmacniać niewykrywalne w inny sposób sygnały sejsmiczne.

Grímsvötn to najbardziej aktywny wulkan na Islandii.

Świat Nauki 10.2022 (300374) z dnia 01.10.2022; Skaner; s. 15