Badany trzmiel zainteresował się różnokolorowymi koralikami. Badany trzmiel zainteresował się różnokolorowymi koralikami. Richard Rickitt
Środowisko

Pszczele igraszki

Obserwacja bawiących się pszczół rodzi pytania dotyczące życia wewnętrznego bezkręgowców

Trzmiele toczące drewniane kulki, manipulujące nimi w serii eksperymentów, są pierwszymi owadami uznanymi za „bawiące się” przedmiotami. Gdy zwierzęta często podejmują działania, które nie zapewniają im pożywienia, schronienia ani innych bezpośrednich korzyści, badacze rozważają możliwość zabawy behawioralnej. Zabawę przedmiotami nietrudno u zwierząt zaobserwować, ale dotyczy to głównie ssaków i ptaków.

Takie zachowanie jest jednym z elementów uwzględnianych przy ustalaniu, w jakim stopniu zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania i przeżywania.

Świat Nauki 2.2023 (300378) z dnia 01.02.2023; Skaner; s. 11