Szympansy komunikują się m.in. za pomocą szerokiego wachlarza gestów. Szympansy komunikują się m.in. za pomocą szerokiego wachlarza gestów. Shutterstock
Środowisko

Międzygatunkowa komunikacja

Więź łącząca ludzi z ewolucyjnymi krewnymi nie wygasła.

Szympansy porozumiewają się poprzez mimikę, wokalizację i gesty. Te ostatnie nie są związane ze stanem emocjonalnym zwierzęcia, ale mają charakter intencjonalny. Dlatego badania nad gestami małp człekokształtnych umożliwiają tworzenie hipotez dotyczących ewolucji ludzkiego języka. Według badaczy, zanim nasi przodkowie zaczęli posługiwać się mową, komunikowali się właśnie za pośrednictwem języka migowego.

Do tej pory zidentyfikowano niemal 100 małpich gestów z konkretnym znaczeniem. Dzięki temu badacze z University of St Andrews w Szkocji mogli zmienić przebieg typowych eksperymentów i sprawdzić tym razem, jak ludzie rozumieją język pokrewnego gatunku.

Wiedza i Życie 3/2023 (1059) z dnia 01.03.2023; Sygnały; s. 10
Reklama