||| ||| Pixabay
Środowisko

Nie lekceważmy recyklingu

Choć często deprecjonowany jako niewystarczający, proces ten pozostaje kluczem do szybkiego przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym – przekonuje Sarah King.

Wiele jest dowodów, że z gospodarką o zamkniętym obiegu wiążą się nowe perspektywy gospodarcze. Jej potencjalnie pozytywny wpływ na środowisko naturalne też jest oczywisty. Taki nowy system gospodarczy – oparty na trzech zasadach: „redukcja, powtórne użycie, recykling” – mógłby ograniczyć o 70% emisje gazów cieplarnianych1. Skoro korzyści stają się coraz bardziej oczywiste, wiele krajów rozważa, w jaki sposób wdrożyć ten nowy system. Wciąż jednak panuje spore zamieszanie w kwestii tego, czym właściwie jest „gospodarka o obiegu zamkniętym” i jaką drogą ku niej podążać.

Świat Nauki 4.2023 (300380) z dnia 01.04.2023; Raport specjalny: Gospodarka o obiegu zamkniętym; s. 45
Reklama