Gorczyca etiopska jest rośliną uprawną dostarczającą wysokoenergetyczny olej oraz pomagającą zatrzymać w glebie węgiel. Gorczyca etiopska jest rośliną uprawną dostarczającą wysokoenergetyczny olej oraz pomagającą zatrzymać w glebie węgiel. Nuseed
Środowisko

Raport „Nature”. Gospodarka o obiegu zamkniętym: Korekta biokursu

Rośnie liczba rafinerii przetwarzających biomasę w energię. Trzeba jednak bacznie obserwować, czy rośliny energetyczne rzeczywiście przyczyniają się do zwiększenia zawartości węgla w glebie.

Rosyjska inwazja na Ukrainę ograniczyła dostawy ropy w skali globu, a ceny paliw na stacjach benzynowych wzrosły, nakręcając inflację. I chociaż zaczęły w ostatnich miesiącach spadać, zawirowania te uświadomiły, jak bardzo nasz świat jest uzależniony od surowców kopalnych.

Dla biopaliw to dobry moment. Firmy produkujące etanol z kukurydzy zachwalają swój produkt, podkreślając, że jego zmieszanie z benzyną przynosi oszczędności konsumentom oraz daje pracę rolnikom zaopatrującym destylarnie.

Świat Nauki 4.2023 (300380) z dnia 01.04.2023; Raport specjalny: Gospodarka o obiegu zamkniętym; s. 54
Reklama