Nowy model Ziemi-śnieżki z oazami życia w niskich i średnich szerokościach geograficznych. Nowy model Ziemi-śnieżki z oazami życia w niskich i średnich szerokościach geograficznych. Dr Huyue Song
Środowisko

Ziemia-śnieżka nie cała zamarzła

Podczas największego w dziejach Ziemi spadku temperatur życie przetrwało w oceanicznych oazach.

Jeden ze szczególnie dramatycznych epizodów w historii naszej planety wiąże się z głębokim kryzysem klimatycznym, który rozpoczął się ok. 720 mln lat temu i trwał z przerwami przez 85 mln lat. Był to zatem bardzo długi epizod, dłuższy niż cała nasza era kenozoiczna. W tym okresie temperatury na globie dwukrotnie sięgnęły takiego dna, przy którym plejstocen, czyli ostatnia epoka lodowa, był tylko niewinną igraszką klimatu. Najpierw przyszło zlodowacenie Sturtian, które trwało od 720 mln do 660 mln lat temu, po nim nastąpiła pauza, po której przed 650 mln lat zaczęło się zlodowacenie Marinoan.

Wiedza i Życie 5/2023 (1061) z dnia 01.05.2023; Sygnały; s. 4
Reklama