Pulsar - najnowsze informacje naukowe. Pulsar - najnowsze informacje naukowe. Shutterstock
Środowisko

Ptaki - jaki związek mają nauka śpiewu i rozwiązywanie zagadek

214 osobników latających przeszło testy poznawcze. I udowodniło między innymi, że pewne cechy mózgów łączą ich z ludźmi.

214 osobników z 23 gatunków. W tym:

  • 2 udomowione (zeberka i kanarek);
  • 19 dzikich śpiewających, łapanych w siatki w stacji terenowej The Rockefeller University w stanie Nowy Jork;
  • i jeszcze 2 dzikie, ale nie uczące się śpiewu.

Reklama