Shutterstock
Środowisko

Cenne chwasty

Gwiazdnica to jedno z siedmiu ziół spożywanych w Japonii z okazji Nowego Roku.Shutterstock Gwiazdnica to jedno z siedmiu ziół spożywanych w Japonii z okazji Nowego Roku.
Chociaż warunki w miastach, a częściowo też na polach uprawnych różnią się znacznie od naturalnych, pewna grupa roślin przystosowała się do zasiedlania terenów zmienionych przez człowieka.

W skali dziejów Ziemi pojawienie się pól uprawnych jest wydarzeniem stosunkowo niedawnym – rolnictwem ludzie zaczęli zajmować się 15–10 tys. lat temu w czasie rewolucji neolitycznej. Aby założyć pola, początkowo wypalano lasy, a strawiona przez ogień powierzchnia ziemi stwarzała nowe warunki do wzrostu roślin. Na polach uprawnych przede wszystkim jest więcej światła, glebę spulchnia się corocznie i często dodatkowo nawozi. Sprzyja to gatunkom uprawnym, ale i rosnącym obok nich roślinom segetalnym (nazywanym często chwastami), które przeważnie są jednoroczne, gdyż w postaci nasion najlepiej mogą przetrwać zabiegi agrotechniczne i pojawić się w kolejnym roku.

Wiedza i Życie 10/2023 (1066) z dnia 01.10.2023; Botanika; s. 62
Reklama