Pulsar - najnowsze badania naukowe. Pulsar - najnowsze badania naukowe. Shutterstock
Środowisko

Antarktyda chudnie od zachodu, ale grubieje od wschodu

Różne wybrzeża tego kontynentu w różny sposób reagują na zmiany klimatyczne. Bilans strat i zysków niekoniecznie jest jednak optymistyczny.

Lądolód Antarktydy wylewa się poza nią, zajmując część wód morskich sąsiadujących z kontynentem. Tak powstają lodowce szelfowe o grubości setek metrów, które dziś tworzą jego pierwszą linię obrony przed coraz cieplejszymi wodami Oceanu Południowego. Nic dziwnego, że trzy czwarte badań prowadzonych na Antarktydzie dotyczy właśnie tamtejszych lodowców szelfowych. Pilnie przyglądają im się również satelity. Przesłane przez nie dane radarowe z lat 1997-2021 poddał analizie Benjamin Davison z University of Leeds z zespołem.

Reklama