Dzielnica mieszkaniowa w Pakistanie po ulewnych deszczach monsunowych w 2022 roku. Dzielnica mieszkaniowa w Pakistanie po ulewnych deszczach monsunowych w 2022 roku. Fida Hussain/AFP via Getty Image
Środowisko

Precyzyjniejsze prognozy

Sieć superkomputerów może przewidywać skutki zmian klimatu z dokładnością do obszaru pojedynczej dzielnicy

Od ponad 50 lat naukowcy wykorzystują modele komputerowe do przewidywania skutków globalnego ocieplenia. W miarę nasilania się zmian klimatycznych coraz bardziej precyzyjne modele wymagają coraz większej mocy obliczeniowej. W ostatniej dekadzie najlepsze symulacje były w stanie przewidzieć skutki zmian klimatu na obszarze 25 km2. Teraz modelowanie w ramach nowego projektu może zawęzić rozdzielczość do jednego kilometra, pomagając decydentom i planistom miejskim wytypować dzielnice – a nawet pojedyncze budynki – najbardziej narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Świat Nauki 12.2023 (300388) z dnia 01.12.2023; Skaner; s. 12
Reklama