Południowy słoń morski (Mirounga leonina). Południowy słoń morski (Mirounga leonina). D. Parer/E. Parer-Cook/Minden Pictures
Środowisko

Foki kartografki wspierają badaczy Antarktydy

Ludzie od tysięcy lat przemierzają oceany, których dna wciąż w większości pozostają dla nas tajemnicą. Tylko jedna czwarta została do tej pory skartowana z dużą dokładnością. Przeważnie na mapach oceanów są zaznaczone tylko przybliżone głębokości i często brak na nich całych podwodnych gór oraz kanionów.

Dlatego grupa badaczy zatrudniła ekspertów od nurkowania w głębinach. To słonie morskie i foki Weddella. Ssaki morskie są już od pewnego czasu wykorzystywane do badania mórz antarktycznych. Do skóry przyczepia im się czujniki mierzące temperaturę i zasolenie wody. Dla potrzeb nowych badań naukowcy porównali lokalizację i głębokość fok zaopatrzonych w sensory i nadajniki GPS z mapami batymetrycznymi gorzej zbadanych akwenów. W ten sposób zidentyfikowano takie miejsca, gdzie foki nurkowały znacznie poniżej głębokości dna zaznaczonej na mapie, co oznaczało, że musiała ona kłamać.

Świat Nauki 1.2024 (300389) z dnia 01.01.2024; Skaner; s. 14
Oryginalny tytuł tekstu: "Foki kartografki"
Reklama