Pulsar - najnowsze badania naukowe. Pulsar - najnowsze badania naukowe. Shutterstock
Środowisko

Nowy pestycyd podpowiedziały rośliny

Środek owadobójczy, który mechanicznie unieszkodliwia szkodniki, stworzyli holenderscy naukowcy.

Między 1990 a 2021 rokiem użycie chemicznych środków ochrony roślin wzrosło o połowę. Bez nich plony rolników byłyby znacząco niższe, ale tego typu substancje, jeśli są toksyczne, mogą stanowić zagrożenie dla bioróżnorodności, ekosystemów i zdrowia człowieka. Ponadto, rosnąca odporność szkodników na pestycydy sprawia, że szukanie alternatywnych rozwiązań staje się koniecznością.

Dlatego holenderscy badacze postanowili stworzyć środek owadobójczy, którego działanie będzie się opierało na mechanicznym unieszkodliwianiu szkodników.

Reklama