Struktura

Otrzymano metaliczny wodór

Spełnia się fantazja profesora Geista z „Lalki”.

Już ponad 80 lat temu amerykańscy fizycy Eugene Wigner i Hillard Bell Huntington przewidzieli teoretycznie istnienie metalicznego wodoru – uważali, że ekstremalnie wysokie ciśnienie pozwoli na zmianę właściwości wodoru pierwiastkowego, który w takich warunkach stanie się metalem. Wielu badaczy kosmosu spekuluje, że olbrzymie planety gazowe, takie jak Jowisz, mają w jądrze metaliczny wodór. Jest to związane z olbrzymim ciśnieniem panującym w ich wnętrzu.

Próby uzyskania metalicznego wodoru w warunkach laboratoryjnych trwały od dawna.

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Sygnały; s. 15
Reklama